Zamówienia publiczne archiwum

14/ZP/2017

Nr referencyjny:

14/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

CPV 16730000-1

Przedmiot:

Dostawa ciągnika rolniczego do Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

21.11.2017 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony