Zamówienia publiczne archiwum

17/ZP/2017

Nr referencyjny:

17/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15313000-5, 15851220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci  przetworów warzywnych i owocowych oraz artykułów mrożonych  do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. .

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

4 stycznia .2018 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony