Zamówienia publiczne archiwum

9/ZP/2016

Nr referencyjny: 9/ZP/2016
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV:03142,15412,15421,15612,15613,15614,15620,15831,15841,15890.
Przedmiot: Dostawy tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, różnych artykułów spożywczych oraz przypraw do Szkoły Policji w Katowicach w 2017 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 8.12.2016r. godz.10:00
Powrót na górę strony