Zamówienia publiczne archiwum

8/ZP/2016

Nr referencyjny: 8/ZP/2016
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV:15311, 15131, 15313, 15332,15851, 15220, 15234, 15241, 15243.
Przedmiot: Dostawy produktów mrożonych,konserw rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2017
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 7.12.2016r. godz. 10:00
Powrót na górę strony