Zamówienia publiczne archiwum

7/ZP/2016

Nr referencyjny: 7/ZP/2016
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV-03212, 03221, 03222, 15331, 15332.
Przedmiot: Dostawa artykułów żywnościowych w postaci warzyw gruntowych całorocznych i sezonowych, owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2017 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 24.11.2016r. godz. 10:00
Powrót na górę strony