Zamówienia publiczne archiwum

6/ZP/2016

Nr referencyjny: 6/ZP/2016
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV-15500,15511,15512,15530,15542,15543,15544,15545,15551
Przedmiot: Dostawa artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2017 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 4.11.2016 r. godz. 10:00
 
Powrót na górę strony