Zamówienia publiczne archiwum

5/ZP/2016

Nr referencyjny: 5/ZP/2016
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV 15811100-7, 15812100-4
Przedmiot: Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2017r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 28.10.2016r. godz. 10.00
 
Powrót na górę strony