Zamówienia publiczne archiwum

4/ZP/2016

Nr referencyjny: 4/ZP/2016
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV 15112, 15111, 15113, 15412
Przedmiot: Dostawa artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2017r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 24.10.2016r. godz. 10.00
 
Powrót na górę strony