Zamówienia publiczne archiwum

3/ZP/2016

Nr referencyjny: 3/ZP/2016
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV: 15131000-5
Przedmiot: Dostawa artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2017r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 13.10.2016r g. 10:00 
Powrót na górę strony