Zamówienia publiczne archiwum

2/ZP/2016

Nr referencyjny: 2/ZP/2016
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV-450000000-7
Przedmiot: Roboty budowlane polegające na remoncie budynku F(akademik nr 4) Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 21.07.2016r. godz.10:00
Powrót na górę strony