Dyżurny Roku 2024

Finał IV Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji zostanie przeprowadzony w Szkole Policji w Katowicach w dniach 20-22 listopada 2024 r. Organizatorem turnieju jest Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy współudziale Szkoły Policji w Katowicach.

Celem turnieju jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji, a w szczególności:

  • kształtowanie umiejętności przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń wymagających podjęcia działań przez Policję;
  • podnoszenie poziomu sprawnego kierowania siłami i środkami będącymi w dyspozycji dyżurnego;
  • umiejętności dokumentowania wykonanych czynności odnośnie zgłoszonego zdarzenia w policyjnych bazach informatycznych, umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami teleinformatycznymi dostępnymi na stanowisku kierowania;
  • podniesienie rangi służby dyżurnego;
  • wyłonienie najlepszego dyżurnego roku 2024.

Turniej przeprowadza się dwustopniowo:

  • I stopnia – na szczeblu komend wojewódzkich/Stołecznej Policji;
  • II stopnia – finał turnieju.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem zawodów.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony