Postępowania o zamówienia publiczne

8/ZP/2020

Nr referencyjny:

8/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15810000–9; 15811100–7; 15811400–0; 15812100–4; 15811200–8; 15812200 – 5

Przedmiot:

Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji
w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

do 16 listopada 2020 r. do  godz. 10:00

Powrót na górę strony