Postępowania o zamówienia publiczne

9/ZP/2020

Nr referencyjny:

9/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15130000–8, 15131130–5, 15131100–6, 15131120–2, 15131134–3,

15131135–0, 15131230–6.

Przedmiot:

Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

do 18 listopada 2020 r. do  godz. 10:00

Powrót na górę strony