Postępowania o zamówienia publiczne

10/ZP/2020

Nr referencyjny:

10/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15111100-0; 15112100-7; 15112120-3; 15113000-3; 15412100-0; 15131310-1; 15131000-5; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3

Przedmiot:

Dostawy mięsa i słoniny, konserw mięsnych, rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

do 24 listopada 2020 r. do  godz. 10:00

Powrót na górę strony