Postępowania o zamówienia publiczne

11/ZP/2020

Nr referencyjny:

11/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15500000-3, 15512200-2, 15512000-2, 15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6, 15542200-1, 15551320-4, 15551310-1

Przedmiot:

Dostawy produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

do 30 listopada 2020 r. do  godz. 10:00

Powrót na górę strony