Postępowania o zamówienia publiczne

12/ZP/2020

Nr referencyjny:

12/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

03221110-0; 03221113-1; 03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7; 03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222322-6; 03222330-5; 03222340-8; 03221200-8; 03222210-8; 03222240-7; 03222220-1; 03222111-4; 15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2

Przedmiot:

Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

do 4 grudnia 2020 r. do  godz. 10:00

Powrót na górę strony