Postępowania o zamówienia publiczne

13/ZP/2020

Nr referencyjny:

13/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15313000-5; 15851220-6; 15331170-9; 15311100-2;15332400-8; 15241200–1; 15234000–7; 15220000-6;

Przedmiot:

Dostawy artykułów mrożonych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

do 15 grudnia 2020 r. do  godz. 10:00

Powrót na górę strony