Postępowania o zamówienia publiczne

14/ZP/2020

Nr referencyjny:

14/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

15412100-0; 15421000-5;15842220-0; 15842300-5; 15841000-5; 15862000-8; 15863200-7; 15851100-9; 15871110-8; 15871250-1;

15871260-4; 15871273-8; 15612100-2; 15613000-8 15613380-5; 15614100-6; 15620000-0; 03142100-9; 15332419-4; 03211900-2 15871230-5; 15890000-3; 03142500-3; 15872000-1; 15872100-2; 15871270-7; 15872300-4; 15872200; 14430000-4; 15891500-5;

Przedmiot:

Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r..

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

do 17 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Powrót na górę strony