Postępowania o zamówienia publiczne

7/ZP/2018

Nr referencyjny:

7/ZP/2018

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

 71320000-7, 45110000-1, 45100000-8, 45340000-2, 45200000-9, 45330000-9

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i przebudowie zespołu sportowego na terenie  Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

Termin składania ofert:

 19 października  2018 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony