Postępowania o zamówienia publiczne

6/ZP/2019

 

Nr referencyjny:

6/ZP/2019

Wartość szacunkowa:

powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

71247000-1

Przedmiot:

Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej SP w Katowicach" 

Tryb:

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert:

19 sierpnia 2019 r. godz. 9:00

Powrót na górę strony