Postępowania o zamówienia publiczne

1/ZP/2020

Nr referencyjny:

1/ZP/2020

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

71200000-0, 71300000-1, 71220000-6, 71240000-2, 71310000-4, 71320000-7, 71330000-0, 71221000-3, 71314100-3, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8, 45000000-7, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45210000-2, 45220000-5, 45260000-7, 45310000-3, 45320000-6, 45450000-6, 45261215-4, 45311000-0, 45315300-1, 45315600-4, 45453000-7, 09000000-3, 09332000-5, 09331200-0

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania Realizacja 1.2 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach ”pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Policji w Katowicach”.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

Termin składania ofert:

2 czerwca 2020 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony