Zamówienia publiczne archiwum

5/ZP/2017

 

Nr referencyjny: 5/ZP/2017
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV 45316100-6 , CPV 45311000-0
Przedmiot: Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn.Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 25.08.2017 godz.12:00
Powrót na górę strony