Zamówienia publiczne archiwum

1/ZP/2017

 

Nr referencyjny: 1/ZP/2017
Wartosć szacunkowa: powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV-09310000-5
Przedmiot: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 11.04.2017r. godz. 9:00
Powrót na górę strony