Zamówienia publiczne archiwum

7/ZP/2017

 

Nr referencyjny:

7/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

CPV 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812200-5  

Przedmiot:

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.

Tryb:

Przetarg nieograniczony  

Termin składania ofert:

13.10.2017 r. godz. 10:00

Powrót na górę strony