Zamówienia publiczne archiwum

16/ZP/2017

Nr referencyjny:

16/ZP/2017

Wartość szacunkowa:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

71320000-7, 45111200-0, 45213221-8

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku magazynowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

 7 lutego 2018 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony