Zostań nauczycielem policyjnym

Jeżeli jesteś funkcjonariuszem Policji, który pragnie dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym z młodymi adeptami sztuki policyjnej, zachęcamy Cię abyś dołączył do kadry Szkoły Policji w Katowicach i został jednym z nas – NAUCZYCIELEM POLICYJNYM!

Szkolnictwo policyjne zapewnia możliwość pełnienia służby z zakładach specjalizujących się w takich dziedzinach jak: służba prewencyjna, ruchu drogowego, czy kryminalna. Zgłębia tematykę związaną taktyką i technikami interwencji, wyszkoleniem strzeleckim, czy podnoszeniem szeroko pojętej sprawności fizycznej. Specjalizujemy się także w wiedzy z zakresu psychologii, łączności oraz udzielaniem pomocy przedmedycznej i w wielu innych obszarach opisanych poniżej. Mamy świadomość, że dobrze wyszkolony policjant jest gwarantem wysokiego poziomu pełnionej przez niego służby, ale także szeroko pojętego bezpieczeństwa, także własnego. Dlatego tez zabiegamy o to, by w naszej szkole uczyli praktycy z bogatą wiedzą, którzy z pełnym zaangażowaniem, w kreatywny sposób chcą i potrafią przekazać posiadaną wiedzę. Szkoła to także możliwość samorozwoju dla każdego policjanta, który zechce do nas dołączyć. Nasi nauczyciele zdobywają szlify oficerskie oraz pną się po kolejnych szczeblach awansu, począwszy od instruktora do starszego wykładowcy, a nawet wyżej! Na co dzień współpracujemy z wieloma instytucjami oraz uczelniami wyższymi w całej Polsce, także na arenie międzynarodowej. Najważniejsze jest jednak to, że szkoła to idealne miejsce do łączenia pasji ze służbą.

Proponujemy możliwość pełnienia służby w jednej z niżej wymienionych komórek dydaktycznych.

 

Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego, do którego zadań należy kształcenie w szczególności w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji,
 • stosowania przepisów prawa o ruchu drogowym, taktyki pełnienia służby policjanta ruchu drogowego, kierowania ruchem drogowym, wykorzystania urządzeń kontrolno-pomiarowych, przeprowadzenia kompleksowej kontroli drogowej (w tym pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest krajowy i międzynarodowy transport drogowy),
 • egzekwowania od uczestników ruchu drogowego przestrzegania przepisów, przeprowadzania kontroli drogowej i zabezpieczenia miejsc zdarzeń drogowych,
 • organizowania i pełnienia służby patrolowej, obchodowej, konwojowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izbach dziecka, pokojach przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeniach przejściowych,
 • organizowania i pełnienia służby w obsadzie stanowiska kierowania jednostki organizacyjnej Policji,
 • udzielania przez Policję pomocy i asysty,
 • współdziałania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi podmiotami,
 • wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju i w czasie wojny.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.04 MB)


Zakład Służby Kryminalnej, do którego zadań należy kształcenie w szczególności w zakresie:

 • ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca,
 • prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 • ujawniania sprawców wykroczeń oraz prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia,
 • realizacji czynności w postępowaniu administracyjnym,
 • prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 • taktyki i technik przesłuchań.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.61 MB)

 

 

Zakład Wyszkolenia Specjalnego, do którego zadań należy kształcenie w szczególności w zakresie:

 • stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • umiejętności strzeleckich,
 • taktyki i technik przeprowadzania interwencji,
 • działań związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.28 MB)

 

 

Zakład Ogólnozawodowy, do którego zadań należy kształcenie w szczególności w zakresie:

 • psychologii,
 • wykorzystywania systemów informatycznych w Policji,
 • posługiwania się środkami łączności,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka,
 • przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania zjawisk kryminogennych.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.66 MB)

Szkoła znajduje się przy ulicy gen. Z.W. Jankego 276 w Katowicach. Nasze położenie sprawia, że jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z pozostałymi śląskimi miastami. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy i stacja PKP. Pracownicy mogą korzystać także ze szkolnego parkingu. Zajęcia dla wszystkich słuchaczy prowadzone są w budynkach dydaktycznych wyposażonych w sale lekcyjne z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. Dysponujemy salami dydaktycznymi ogólnego przeznaczenia, salami informatycznymi oraz specjalistycznymi. Zajęcia realizowane są także na najnowocześniejszej w Polsce strzelnicy przystosowanej do strzelania ze wszystkich typów broni krótkiej i długiej oraz na obiektach sportowych. Ponadto do zajęć wykorzystywane jest wielofunkcyjne boisko sportowe.

Nasza szkoła ma ugruntowaną pozycję. Jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami ogólnopolskich zawodów dla kierowników rewirów dzielnicowych, policjantów dzielnicowych oraz dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji. Szczycimy się doskonałą opinią wśród słuchaczy oraz współpracujących z nami uczelni i pozostałych jednostek szkoleniowych. Oferujemy możliwość kontynuowania służby na stanowisku instruktora, młodszego wykładowcy, wykładowcy oraz starszego wykładowcy. Nasi nauczyciele policyjni, poza prowadzeniem zajęć, organizują i prowadzą liczne koła zainteresowań.

 

 

Szczegółowe informacje na temat procedury doboru na stanowiska dydaktyczne

można znaleźć TUTAJ.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony