Dobór na stanowiska dydaktyczne

Dobór na stanowiska dydaktyczne

I. Etapy doboru zewnętrznego na stanowiska dydaktyczne

Procedura doboru na stanowiska dydaktyczne składa się z następujących etapów:

1. weryfikacja ofert obejmująca:

  • sprawdzenie przez przedstawiciela komórki kadrowej zgodności dokumentów i kwalifikacji kandydata z wymaganiami zawartymi w komunikacie,
  • wstępną ocenę przydatności kandydata do pełnienia służby na określonym stanowisku dokonaną przez kierownika właściwej komórki dydaktycznej;

2. rozmowa przed komisją kwalifikacyjną*, podczas której ocena przydatności kandydata do służby w szkole i na stanowisku dydaktycznym dokonywana jest przez kierownika komórki właściwej w sprawach kadr**, kierownika właściwej komórki dydaktycznej** oraz psychologa;

3. samodzielne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych ze słuchaczami podczas których kompetencje kandydata oceniane są przez kierownika właściwej komórki dydaktycznej, kierownika komórki właściwej w sprawach metodyki oraz psychologa;

4. rozmowa z Zastępcą Komendanta Szkoły Policji w Katowicach nadzorującym komórki o charakterze dydaktyczno-wychowawczym;

5. podjęcie decyzji przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

*rozmowa przed komisją kwalifikacyjną będzie odbywała się w oparciu o następujące kryteria: doświadczenie kierunkowe, doświadczenie pedagogiczne, kwalifikacje kierunkowe, umiejętność motywowania, przekonywania, argumentowania, radzenie sobie z emocjami, komunikatywność, staż służby, kultura osobista, postawa etyczna zawodowa.
**w razie nieobecności kierownika w postępowaniu uczestniczy osoba przez niego upoważniona.

II. Opis stanowiska i wymagań:

OBECNIE WOLNE STANOWISKA:

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz kandydata wypełniony w części I;
  2. list motywacyjny;
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  4. kopia ostatniej opinii służbowej.
  5. Dokument do pobrania – kwestionariusz kandydata na stanowisko dydaktyczne w Szkole Policji w Katowicach

 

Kandydaci proszeni są o wypełnienie części I kwestionariusza.

5. Miejsce składania ofert:

Wydział Kadr Szkoły Policji w Katowicach
40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276

Bliższych informacji udziela Wydział Kadr Szkoły Policji w Katowicach
(nr tel.: resortowy 8516 234, miejski 47 8516 234)

Powrót na górę strony