Postępowania o zamówienia publiczne

1/ZP/2018

Nr referencyjny:

1/ZP/2018

Wartość szacunkowa:

powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Wspólny słownik zamówień CPV:

45216100-5,45110000-1,45330000-9,45331200-8,45310000-3

Przedmiot:

Przebudowa osi strzelckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach.

Tryb:

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

Termin składania ofert:

 20 września 2018 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony