Publikacje

Wydawnictwa

Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzowie w dniach 10-12 września 2008 r.


Diagnoza funkcjonowania Policji w obszarze służby prewencyjnej


Unia Europejska – „Wspólny rynek” także dla przestępców.

Zabezpieczanie mienia oraz dowodów w postępowaniach karnych w sprawach finansowych

Seria: Protegere et prodesse, część IHuman Rights – common obligations and different problems in Police training systems.

Prawa człowieka – wspólne zobowiązania i różne problemy w europejskich systemach szkolenia Policji

Seria: Protegere et prodesse, część II


 
Policja a swobody jednostki z perspektywy obywatela i funkcjonariusza.

Kilka uwag na tle projektu Human Rights – common obligations and different problems in Police training systems.

Seria: Protegere et prodesse, część III


 
Wybrane zagadnienia służby policyjnej. Część I

Seria: Protegere et prodesse, część IV


Wybrane zagadnienia służby policyjnej. Część II

Seria: Protegere et prodesse, część V 
Kryminalistyka w walce z przestępczością. Materiały z konferencji

Seria: Protegere et prodesse, część VIPolicyjne Forum Szkoleniowe nr 1 (1/2013)


15 lat istnienia Szkoły Policji w Katowicach. Album jubileuszowy


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 2 (1/2014)

 


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 3 (1/2015)

 


The use of existing information systems to increase the efficiency of cross-border information exchange and effectiveness of crime prevention – Project Summary

Seria: Protegere et prodesse, część VII


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 4 (1/2016)


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 5 (1/2017)


Słownik cyberbezpieczeństwa, Tomasz Pączkowski

Seria: Protegere et prodesse, część VIII


Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – wspólne zobowiązania i wyzwania. Materiały z konferencji

Seria: Protegere et prodesse, część IX


Edukacja na rzecz bezpieczeństwa – wielowymiarowa płaszczyzna

Seria: Protegere et prodesse, część X


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 6 (1/2018)

 


Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

Seria: Protegere et prodesse, część XI


Leksykon terminów policyjnych

Seria: Protegere et prodesse, część XII


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 7 (1/2019)


Uwarunkowania sprawności działania policji na poziomie lokalnym


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 8 (1/2020)


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 9 (1/2021)

 


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 10 (1/2022)

 

 


Policyjne Forum Szkoleniowe nr 11 (1/2023)

Powrót na górę strony