Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia publiczne

 

Nr
referencyjny
Wartość
szacunkowa
Wspólny
słownik
zamówień
CPV
Przedmiot Tryb Termin
składania
ofert
Szczegóły
12/ZP/2024 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 60100000-9 Usługa w postaci przewozu słuchaczy Szkoły Policji
w Katowicach na praktyki terenowe w 2024 r.
– w okresie od 1 lipca do 12 lipca
Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 17 czerwca 2024 r.
godz. 10:00
więcej
11/ZP/2024 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15131000-5

Dostawy konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów
do Szkoły Policji w Katowicach

Przetarg nieograniczony 
art. 132
z aukcją elektroniczną
5 lipca
2024 r.
godz. 10:00
więcej
10/ZP/2024 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 34130000-7 Dostawa samochodu ciężarowego dla Szkoły Policji
w Katowicach
Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 17 czerwca 2024 r.
godz. 10:00
więcej
9/ZP/2024 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 60100000-9 Usługa w postaci przewozu słuchaczy Szkoły Policji
w Katowicach na praktyki terenowe w 2024 r.
– w okresie od 10 czerwca do 21 czerwca
Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 

24 maja 2024 r.
godz. 10:00

więcej
8/ZP/2024 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 45440000-3; 45421100-5; Remont pomieszczeń w budynku "W" (akademik nr 6) Szkoły Policji w Katowicach Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 24 maja  2024 r.
godz. 10:00
więcej
7/ZP/2024 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

15800000-6
15830000-5
15400000-2
03142500-3

Dostawy artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół oraz zup w proszku, cukru białego, tłuszczów, jaj kurzych do Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony 
art. 132
z aukcją elektroniczną
20 maja  2024 r.
godz. 10:00
więcej
5/ZP/2024 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15330000-0

Dostawy przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach

Przetarg nieograniczony 
art. 132
z aukcją elektroniczną

16 maja  2024 r.
godz. 10:00
więcej
4/ZP/2024 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 60100000-9 Usługa w postaci przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe w 2024 r. – w okresie od 8 kwietnia do 19 kwietnia Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 

14 marca  2024 r.

godz. 10:00

więcej
3/ZP/2024 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15241200-1; 15234000-7; 15220000-6; Dostawy produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 9 miesięcy Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 26 lutego  2024 r.  godz.10:00 więcej
2/ZP/2024 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 60100000-9

Usługa w postaci przewozu słuchaczy Szkoły Policji
w Katowicach na praktyki terenowe w 2024 r.
– w okresie od 12 lutego do 23 lutego

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2  31 stycznia  2024 r.  godz.10:00 więcej
1/ZP/2024 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15131000-5; 15200000-0; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3; 15131310-1; Dostawy konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 5 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
22 lutego  2024 r.     godz. 10:00 więcej
24/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15131130-5; 15131100-6; 15131120-2; 15131134-3; 15131135-0; 15131230-6; Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 9 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
24 stycznia  2024 r. godz. 10:00 więcej
23/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15500000-3; 15512200-2;  15512000-2; 15511700-0; 15530000-2; 15544000-3; 15542100-0; 15543000-6; 15542200-1; 15551320-4;  15551310-1;  Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 9 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
22 stycznia  2024 r.  godz. 10:00 więcej
22/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

Część 1: 15313000-5; 15851220-6; 15331170-9; 15311100-2; 15332400-8  Część 2: 15241200-1; 15234000-7;  15220000-6; 

Dostawy produktów mrożonych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 11 miesięcy Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 4 stycznia  2024 r. godz. 11:00 więcej
21/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15811100-6;  15811100-7;   15811400-0;  15812100-4; 15811200-8; 15812000-3; 15812200-5  Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 11 miesięcy Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 3 stycznia  2024 r. godz. 12:00 więcej
20/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szkoły Policji w Katowicach w roku 2024 Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 28 grudnia 2023 r.  godz. 10:00 więcej
19/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15100000-9; 15111100-9; 15112100-7; 15112120-3; 15113000-3; Dostawy mięsa do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 11 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
4 stycznia  2024 r. godz. 10:00 więcej
18/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 90511000-2 Usługa w postaci odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2024 r. Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną. 5 grudnia 2023 r.  godz. 10:00 więcej
17/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15131000-5; 15200000-0; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3; 15131310-1; Dostawy konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 5 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
3 stycznia  2024 r.  godz. 10:00 więcej
16/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 03221110-0; 03221113-1; 03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7;  03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222322-6; 03222330-5; 03222340-8; 03221200-8; 03222210-8; 03222240-7; 03222220-1; 03222111-4; Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 5 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
18 grudnia  2023 r.  godz. 10:00 więcej
15/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15800000-6;
Część 1:
15842220-0; 15842300-5; 15841000-5; 15862000-8; 15863200-7; 15851100-9; 15871110-8; 15871250-1; 15871260-4; 15871273-8; 15612100-2; 15613000-8; 15613380-5; 15614100-6; 15620000-0; 03142100-9; 15332419-4; 03211900-2; 15871230-5; 15890000-3;  15831200-4; 15872000-1; 15872100-2; 15871270-7; 15872300-4; 15872200-5; 14430000-4; 15891500-5; 15894100-2; 03212212-9; Część 2:
15830000-5; 15831200-4;
Część 3:
15400000-2; 15412100-0; 15421000-5;
Część 4:
03142500-3
Dostawy artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół, oraz zup w proszku, cukru białego, tłuszczów, jaj kurzych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 5 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
27 listopada 2023 r. godz. 10:00 więcej
14/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 90511000-2 Usługa w postaci odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2024 r. Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1  z aukcją elektroniczną. 3 listopada 2023 r.  godz. 10:00 więcej

13/ZP/2023

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8;

Dostawy przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy

Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną

30 października 2023 r.   godz. 10:00

więcej
12/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 45422000-1; 45422100-2; 45442121-1; 45410000-4; 45320000-6. Remont policyjnego toru przeszkód Szkoły Policji w Katowicach Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 21 sierpnia 2023 r.  godz. 10:00 więcej

11/ZP/2023

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8;

Dostawy przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy

Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną

6 września 2023 r.   godz. 10:00

więcej

10/ZP/2023

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

15512200-2; 15512000-2; 15511700-0; 15530000-2; 15544000-3; 15542100-0; 15543000-6; 15542200-1; 15551320-4; 15551310-1; 15500000-3

Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy

Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną

4 września 2023 r.   godz. 10:00

więcej

9/ZP/2023

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

15131130-5; 15131100-6; 15131120-2; 15131134-3; 15131135-0; 15131230-6;

Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy

Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną

4 września 2023 r.   godz. 10:00

więcej
8/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 45422000-1; 45422100-2; 45442121-1; 45410000-4; 45320000-6. Remont policyjnego toru przeszkód Szkoły Policji w Katowicach Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 26 lipca  2023 r.
godz. 10:00
więcej
7/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp Część 1:
15313000-5; 15851220-6; 15331170-9; 15311100-2; 15332400-8.
Część 2:
15241200-1; 15234000-7; 15220000-6;
Dostawy produktów mrożonych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy. Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 5 lipca 
2023 r.
godz. 10:00
więcej
6/ZP/2023 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15811100-6; 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812000-3; 15812200-5. Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy. Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 4 lipca 
2023 r.
godz. 11:00
więcej
5/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 03221110-0; 03221113-1; 03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7; 03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222322-6; 03222330-5; 03222340-8; 03221200-8; 03222210-8; 03222240-7; 03222220-1; 03222111-4; Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy. Przetarg nieograniczony
art. 132

4 lipca    2023 r.   godz. 10:00

więcej
4/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15100000-9; 15111100-9; 15112100-7; 15112120-3; 15113000-3; Dostawy mięsa do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy. Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
20 czerwca  2023 r.  godz. 10:00 więcej
3/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15131000-5; 15200000-0; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3; 15131310-1; Dostawy konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy. Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
16 czerwca  2023 r.  godz. 10:00 więcej
2/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15800000-6;
Część 1:
15842220-0; 15842300-5; 15841000-5; 15862000-8; 15863200-7; 15851100-9; 15871110-8; 15871250-1; 15871260-4; 15871273-8; 15612100-2; 15613000-8; 15613380-5; 15614100-6; 15620000-0; 03142100-9; 15332419-4; 03211900-2; 15871230-5; 15890000-3;  15831200-4; 15872000-1; 15872100-2; 15871270-7; 15872300-4; 15872200-5; 14430000-4; 15891500-5; 15894100-2; 03212212-9; Część 2:
15830000-5; 15831200-4;
Część 3:
15400000-2; 15412100-0; 15421000-5;
Część 4:
03142500-3
Dostawy artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół, oraz zup w proszku, cukru białego, tłuszczów, jaj kurzych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy. Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
12 czerwca  2023 r. godz. 10:00 więcej
1/ZP/2023 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; Dostawy przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy. Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
6 marca 2023 r.  godz. 10:00 więcej
16/ZP/2022 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15512200-2; 15512000-2; 15511700-0; 15530000-2; 15544000-3; 15542100-0; 15543000-6; 15542200-1; 15551320-4; 15551310-1; 15500000-3 Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
19 stycznia 2023 r. godz. 10:00 więcej
15/ZP/2022 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp część 1
15313000-5; 15851220-6; 15331170-9; 15311100-2; 15332400-8;
części 2
15241200-1; 15234000-7; 15220000-6
Dostawy produktów mrożonych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 19 grudnia 2022 r. godz. 10:00 więcej
14/ZP/2022 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812200-5 Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 19 grudnia 2022 r. godz. 10:00 więcej
13/ZP/2022 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15131130-5; 15131100-6; 15131120-2; 15131134-3; 15131135-0; 15131230-6; Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
13 stycznia 2023 r. godz. 10:00 więcej
12/ZP/2022 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 90511000-2 Usługa w postaci odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2023 r. Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1  z aukcją elektroniczną 8 grudnia 2022 r.  godz. 10:00 więcej
11/ZP/2022 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp część 1
03221110-0; 03221113-1; 03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7; 03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222210-8; 03222111-4;
część 2
15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3;  15331136-9; 15331480-5; 15332400-8
Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną dla części 2
15 grudnia 2022 r.
godz. 10:00
więcej
10/ZP/2022 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp część 1
15111100-9;
15112100-7;
15112120-3;
15113000-3;
część 2
15131310-1;
15131000-5;
15241500-4;
15243000-3;
15241400-3;
Dostawy mięsa, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy Przetarg nieograniczony
art. 132
z aukcją elektroniczną
29 listopada 2022 r.
godz. 10:00
więcej
9/ZP/2022 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp Część 1:
15842220-0; 15842300-5; 15841000-5; 15862000-8; 15863200-7; 15851100-9; 15871110-8; 15871250-1; 15871260-4; 15871273-8; 15612100-2; 15613000-8; 15613380-5; 15614100-6; 15620000-0; 03142100-9; 15332419-4; 03211900-2; 15871230-5; 15890000-3; 15872000-1; 15872100-2; 15871270-7; 15872300-4; 15872200-3; 14430000-4; 15891500-5; 15894100-2; 03212212-9;
Część 2:
15831200-4;
Część 3:
15412100-0; 15421000-5;
Część 4:
03142500-3
Dostawy artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół, oraz zup w proszku, cukru białego, tłuszczów,  jaj kurzych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy Przetarg nieograniczony art. 132 z aukcją elektroniczną 24 listopada 2022 r. godz. 10:00 więcej

8/ZP/2022

o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp część1  15313000-5; 15851220-6; 15331170-9; 15311100-2; 15332400-8; części 2 15241200-1; 15234000-7; 15220000-6  Dostawy produktów mrożonych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 3 miesięcy Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 14 czerwca 2022 r. godz. 10:00 więcej

7/ZP/2022

o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812200-5  Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 3 miesięcy Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną 14 czerwca 2022 r. godz. 10:00 więcej

6/ZP/2022

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

15500000-3; 15512200-2;  15512000-2; 15511700-0; 15530000-2; 15544000-3; 15542100-0; 15543000-6; 15542200-1; 15551320-4;  15551310-1;

Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy

Przetarg nieograniczony art. 132 z aukcją elektroniczną

7 czerwca 2022 r. godz. 10:00

więcej

5/ZP/2022

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

część 1 03221110-0; 03221113-1; 03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7; 03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222322-6; 03222330-5; 03222340-8; 03221200-8; 03222210-8; 03222240-7; 03222220-1; 03222111-4; część 2 15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2;

Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 6 miesięcy

Przetarg nieograniczony art.132 z aukcją elektroniczną

7 czerwca 2022 r. godz. 10:00

więcej
4/ZP/2022 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15131130-5; 15131100-6; 15131120-2; 15131134-3; 15131135-0; 15131230-6; Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 7 miesięcy

Przetarg nieograniczony

art. 132

z aukcją elektroniczną

4 maja    2022 r.

godz. 11:00
więcej
3/ZP/2022 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp część 1 15111100-9; 15112100-7; 15112120-3; 15113000-3; 15412100-0; część 2 15131310-1; 15131000-5; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3; Dostawy mięsa oraz słoniny, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 7 miesięcy

Przetarg nieograniczony

art. 132

z aukcją elektroniczną

4 maja    2022 r.

godz. 10:00
więcej
2/ZP/2022 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15412100-0; 15421000-5; 15842220-0; 15842300-5; 15841000-5; 15862000-8; 15863200-7; 15851100-9; 15871110-8; 15871250-1; 15871260-4; 15871273-8; 15612100-2; 15613000-8; 15613380-5; 15614100-6; 15620000-0; 03142100-9; 15332419-4; 03211900-2; 15871230-5; 15890000-3; 03142500-3; 15831200-4; 15872000-1; 15872100-2; 15871270-7; 15872300-4; 15872200-3 ; 14430000-4; 15891500-5; 15894100-2; 03212212-9; Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku  do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 8 miesięcy.

Przetarg nieograniczony

art. 132

z aukcją elektroniczną

15 kwietnia 2022 r.

godz. 10:00
więcej
1/ZP/2022 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 45000000–7; 45110000–1; 45261210–9; 45260000–7; 45210000–2; 45431000–7; 45442100–8. Remont dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym „D” Szkoły Policji w Katowicach Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną

14 kwietnia 2022 r.

godz. 10:00
więcej
24/ZP/2021 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15500000-3; 15512200-2; 15512000-2; 15511700-0; 15530000-2; 15544000-3; 15542100-0; 15543000-6; 15542200-1; 15551320-4; 15551310-1;

Dostawy produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach

na okres 5 miesięcy 2022 r.

Przetarg nieograniczony

art. 132

z aukcją elektroniczną

30 grudnia  2021 r.

godz. 09:00
więcej
23/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15412100-0; 15421000-5; 15842220-0; 15842300-5; 15841000-5; 15862000-8; 15863200-7; 15851100-9; 15871110-8; 15871250-1; 15871260-4; 15871273-8; 15612100-2; 15613000-8; 15613380-5; 15614100-6; 15620000-0; 03142100-9; 15332419-4; 03211900-2; 15871230-5; 15890000-3; 03142500-3; 15831200-4; 15872000-1; 15872100-2; 15871270-7; 15872300-4; 15872200-3 ; 14430000-4; Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku  do Szkoły Policji w Katowicach na okres 2 miesięcy 2022 r. Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1 z aukcją elektroniczną

29 listopada  2021 r.

godz. 09:00
więcej
22/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 90511000-2 Usługa w postaci odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2022 r. Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2 z aukcją elektroniczną

1 grudnia  2021 r.

godz. 09:00
więcej
21/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp część 1 15313000-5, 15851220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8, część 2 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6. Dostawy produktów mrożonych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach na okres 3 miesięcy 2022 r. Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1 z aukcją elektroniczną

23 listopada  2021 r.

godz. 10:00
więcej
20/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

część 1   03221110-0; 03221113-1; 03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7; 03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222322-6; 03222330-5; 03222340-8; 03221200-8; 03222210-8; 03222240-7; 03222220-1; 03222111-4;

część 2 15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2;

„Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach na okres 3 miesięcy 2022 r.”

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1  z aukcją elektroniczną.

24 listopada  2021 r.

godz. 10:00
więcej
19/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812200-5; 

Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich
do Szkoły Policji w Katowicach na okres 3 miesięcy 2022 r.

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1

z aukcją elektroniczną

8 listopada 2021 r.

godz. 9:00

więcej
18/ZP/2021 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15131130-5; 15131100-6; 15131120-2; 15131134-3; 15131135-0; 15131230-6;

Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach
na okres 5 miesięcy 2022 r.

Przetarg nieograniczony 
art. 132
z aukcją elektroniczną

24 listopada  2021 r.

godz. 09:00
więcej
17/ZP/2021 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp część 1
5111100-9; 15112100-7; 15112120-3;  15113000-3; 15412100-0;
część 2
15131310-1; 15131000-5; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3;
„Dostawy mięsa oraz słoniny, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji  w Katowicach na okres 5 miesięcy 2022 r.” Przetarg nieograniczony 
art. 132
z aukcją elektroniczną

23 listopada  2021 r.

godz. 09:00
więcej
16/ZP/2021 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp 15500000-3; 15512200-2; 15512000-2; 15511700-0; 15530000-2; 15544000-3; 15542100-0; 15543000-6; 15542200-1; 15551320-4; 15551310-1;

Dostawy produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach na okres 5 miesięcy 2022 r.”

Przetarg nieograniczony 
art. 132
z aukcją elektroniczną.

22 listopada  2021 r.

godz. 09:00
więcej
15/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp
45000000-7
45233120-6
45233252-0 

Wymiana fragmentu nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową wraz z krawężnikami na terenie
 Szkoły Policji w Katowicach

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2

z aukcją elektroniczną

29 października  2021 r.

godz. 10:00
więcej
14/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

15412100-0,  15421000-2,  15842220-0,  15842300-5,  15841000-5,  15862000-8,  15863200-7,  15851100-9,  15871110-8,  15871250-1,  15871260-4,  15871273-8,  15612100-2,  15613000-8,  15613380-5,  15614100-6,  15620000-0,  03142100-9,  15332419-4,  03211900-2,  15871230-5,  15890000-3,  03142500-3,  15831200-4,  15872000-1,  15872100-2,  15871270-7,  15872300-4,  15872200-2,  14430000-4,  15891500-5,  15894100-2,  03212212-9

Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1

z aukcją elektroniczną

30 sierpnia 2021 r.

godz. 9:00
więcej
13/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

  45000000-7;   45261210-9;  45110000-1;  45210000-2;  45260000-7; 45431000-7; 45442100-8;

Remont dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym „D” Szkoły Policji w Katowicach

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2

z aukcją elektroniczną

30 sierpnia 2021 r.

godz. 10:00
więcej
12/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

   Część 1   39112000-0; 39113000-7;   39121000-6; 

 Cześć 2    39150000-8; 39151200-7;

Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do budynku strzelnicy "N" Szkoły Policji w Katowicach – krzesła oraz meble metalowe.

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2

z aukcją elektroniczną

 

13 sierpnia 2021 r.

godz.10:00
więcej
11/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

15412100-0,

15421000-),

15842220-0,

15842300-5,

15841000-5,

15862000-8,

15863200-7,

15851100-9,

15871110-8,

15871250-1,

15871260-4,

15871273-8,

15612100-2,

15613000-8,

15613380-5,

15614100-6,

15620000-0,

03142100-9,

15332419-4,

03211900-2,

15871230-5,

15890000-3,

03142500-3,

15831200-4,

15872000-1,

15872100-2,

15871270-7,

15872300-4,

15872200,

14430000-4,

15891500-5,

15894100-2,

 03212212-9.

Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1

z aukcją elektroniczną

10 sierpnia 2021 r.

godz.11:00
więcej
10/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

Część 1   15313000-5, 15851220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8, część 2 - 15241200–1, 15234000–7, 15220000-6.

Dostawy produktów mrożonych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1

z aukcją elektroniczną

6 sierpnia 2021 r.

godz. 10:00
więcej
7/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

45261210-9; 45110000-1;  45210000-2;  45260000-7; 45431000-7; 45442100-8;

Remont dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym „D” Szkoły Policji w Katowicach

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2

z aukcją elektroniczną

9 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 więcej
9/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 39130000-2; 39121000-6;  39131000-9;  39132100-7; 39141300-5; 39141400-6; 

Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do budynku strzelnicy "N" Szkoły Policji w Katowicach - meble biurowe.

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2

z aukcją elektroniczną

26 lipca 2021 r. 

godz. 10:00

więcej
8/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2; Dostawy przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1

z aukcją elektroniczną

21 lipca 2021 r.

godz. 10:00
więcej
1/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp

Część 1  39130000-2; 39121000-6;  39131000-9;  39132100-7; 39141300-5; 39141400-6;  Cześć 2  39150000-8; 39151200-7; 44421000-7;  Część 3  39112000-0; 39113000-7;

Dostawa wyposażenia kwaterunkowego do budynku strzelnicy "N" Szkoły Policji w Katowicach

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 2

z aukcją elektroniczną

8 lipca  2021 r.

godz. 10:00
więcej
6/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp część 1       03221110-0;  03221113-1;  03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7; 03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222322-6; 03222330-5; 03222340-8; 03221200-8; 03222210-8; 03222240-7; 03222220-1; 03222111-4;
część 2    15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2; 
Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1

z aukcją elektroniczną.

5 lipca   2021 r.

godz. 10:00
więcej
4/ZP/2021 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

część 1 15111100-9; 15112100-7; 15112120-3;  15113000-3; 15412100-0;

      część 2     15131310-1; 15131000-5; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3;

Dostawy mięsa oraz słoniny, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Przetarg nieograniczony

art. 132

z aukcją elektroniczną dla części 2

22 lipca 2021 r.

godz. 09:00

więcej
5/ZP/2021 o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy Pzp 15811100–7  15811400–0  15812100–4 15811200–8 15812200–5 Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji
w Katowicach
w II półroczu 2021 r.

Tryb Podstawowy art. 275 ust. 1

z aukcją elektroniczną.

2 lipca   2021 r.

godz. 10:00
więcej
3/ZP/2021 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

15512200-2;

15512000-2;

15511700-0;

15530000-2; 

15544000-3;

15542100-0;

 15543000-6;

 15542200-1;

 15551320-4; 

 15551310-1;

Dostawy produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Przetarg nieograniczony

art. 132

z aukcją elektroniczną.

20 lipca 2021 r.

godz. 09:00

więcej
2/ZP/2021 o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne określone w art. 3 ustawy Pzp

15131130–5

15131100–6

15131120–2

15131134–3

15131135–0

15131230–6 

Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach w II półroczu 2021 r.

Przetarg nieograniczony

art. 132

z aukcją elektroniczną.

19 lipca 2021 r.

godz. 09:00

więcej
15/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2 Dostawy przetworów warzywnych
i owocowych
do Szkoły Policji
w Katowicach
w I półroczu 2021 r
Przetarg nieograniczony 11 stycznia 2021 r. godz. 10:00 więcej
14/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

15412100-0; 15421000-5; 15842220-0; 15842300-5; 15841000-5; 15862000-8; 15863200-7; 15851100-9; 15871110-8; 15871250-1; 
15871260-4; 15871273-8; 15612100-2; 15613000-8 15613380-5; 15614100-6; 15620000-0; 03142100-9; 15332419-4; 03211900-2 15871230-5; 15890000-3; 03142500-3; 15831200-4; 15872000-1; 15872100-2; 15871270-7; 15872300-4; 15872200; 14430000-4; 15891500-5;

Dostawy artykułów spożywczych różnych, jaj kurzych, cukru białego, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji
w Katowicach w I półroczu 2021 r..
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 17 grudnia 2020 r. godz. 10:00 więcej
13/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15313000-5; 15851220-6; 15331170-9; 15311100-2;  15332400-8; 15241200–1; 15234000–7; 15220000-6; Dostawy artykułów mrożonych oraz produktów rybnych
do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 15 grudnia 2020 r. godz. 10:00 więcej
12/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 03221110-0; 03221113-1; 03221111-7; 03221112-4; 03221410-3; 03221000-6; 15331133-8; 03221210-1; 15331142-4; 15331000-7; 03212100-1; 03221270-9; 03221420-6; 03221230-7; 03221320-5; 03221240-0; 03221260-6; 03221250-3; 03222321-9; 03222322-6; 03222330-5; 03222340-8; 03221200-8; 03222210-8; 03222240-7; 03222220-1; 03222111-4; 15331500-2; 15331462-3; 15331470-2; 15331463-0; 15331464-7; 15331427-6; 15332290-3; 15332230-5; 15331428-3; 15331136-9; 15331480-5; 15332400-8; 15331135-2 Dostawy warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r Przetarg nieograniczony 4 grudnia 2020 r. godz. 10:00 więcej
11/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15500000-3, 15512200-2, 15512000-2, 15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6, 15542200-1, 15551320-4, 15551310-1 Dostawy produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 30 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
10/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15111100-0; 15112100-7; 15112120-3; 15113000-3; 15412100-0; 15131310-1; 15131000-5; 15241500-4; 15243000-3; 15241400-3 Dostawy mięsa i słoniny, konserw mięsnych, rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 24 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
9/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

15130000–8, 15131130–5, 15131100–6, 15131120–2, 15131134–3, 15131135–0, 15131230–6. 

Dostawy wędlin do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. Przetarg nieograniczony 18 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
8/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15810000–9; 15811100–7; 15811400–0; 15812100–4; 15811200–8; 15812200 – 5 Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji
w Katowicach w I półroczu 2021 r.
Przetarg nieograniczony 16 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
7/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 90511000-2

Usługa odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2021 r.

Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 17 listopada 2020 r. godz. 10:00 więcej
6/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45000000-7, 45111100-9, 45111200-0, 45223500-1, 45262310-7, 45262500-6, 45320000-6, 45443000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45431000-7 Roboty budowlane polegające na „Remoncie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji Szkoły Policji w Katowicach”. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 31 lipca   2020 r. godz. 10:00 więcej
5/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45000000-7, 45111100-9, 45111200-0, 45223500-1, 45262310-7, 45262500-6, 45320000-6, 45443000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45431000-7 Roboty budowlane polegające na „Remoncie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji Szkoły Policji w Katowicach”. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną.

3 lipca   2020 r. godz. 10:00

więcej
4/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45000000-7; 45231400-9; 45316110-9. Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: „Realizacja 1.3 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach" pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulicy gen. Jankego na terenie Szkoły Policji w Katowicach". Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 25 czerwca 2020 r. godz. 10:00 więcej
3/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45331100-7, 45210000-2, 45410000-4, 45430000-0, 45421000-4, 45450000-6, 45111220-6 Roboty budowlane polegające na „Remoncie zespołu szatni wraz
z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku „C” oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku „H-4” Szkoły Policji w Katowicach”.
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 10 czerwca 2020 r. godz. 10:00 więcej
2/ZP/2020 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45111100-9, 45111200-0, 45223500-1, 45262310-7, 45262500-6, 45320000-6, 45443000-4, 45442100-8, 45432100-5, 45431000-7 Roboty budowlane polegające na „Remoncie Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji Szkoły Policji w Katowicach”. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 4 czerwca 2020 r. godz. 10:00 więcej
1/ZP/2020

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 

71000000-8, 71200000-0, 71300000-1, 71220000-6, 71240000-2, 71310000-4, 71320000-7, 71330000-0, 71221000-3, 71314100-3, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8, 45000000-7, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45210000-2, 45220000-5, 45260000-7, 45310000-3, 45320000-6, 45450000-6, 45261215-4, 45311000-0, 45315300-1, 45315600-4, 45453000-7, 09000000-3, 09332000-5, 09331200-0 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania Realizacja 1.2 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach ”pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Policji w Katowicach”. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną. 2 czerwca 2020 r. godz. 10:00 więcej
16/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 90511000-2 Usługa odbioru odpadów komunalnych
i segregowanych
z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.
Przetarg nieograniczony 19 grudnia 2019 r. godz. 9:00 więcej
17/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15131130-5, 15131100-6,
15131120-2, 15131134-3,
15131135-0, 15131230-6,
15131600-1
Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 18 grudnia 2019 r. godz. 9:00 więcej
15/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15412100-0,15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3,15831200-4, 15872000-1,15872100-2, 15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5,   Dostawy produktów spożywczych różnych oraz przypraw do  Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 3 grudnia 2019 r. godz. 10:00 więcej 
14/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15111100-9, 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15412100-0 Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego, wiperzowego i słoniny do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 22 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
13/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15313000-5, 158512220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8,15131310-1, 15131000-5, 15241500-4, 15243000-3, 15241400-3, 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6 Dostawy produktów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do  Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 12 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
12/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 03221110-0, 03221113-1, 03221111-7, 03221112-4, 03221410-3, 03221000-6, 15331133-8, 03221210-1, 15331142-4,15331000-7, 03212100-1, 03221270-9, 03221420-6, 03221230-7, 03221320-5, 3221240-0, 03221260-6, 03221250-3, 03222321-9, 03222322-6, 03222330-5, 03222340-8, 03221200-8, 03222210-8, 03222240-7, 03222220-1, 03222111-4, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2 Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do  Szkoły Policji w Katowicach. w 2020 r. Przetarg nieograniczony 7 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
11/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15512200-2, 15512000-2,  15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6,  15542200-1, 15551320-4, 15551310-1, 15500000-3 Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 4 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
10/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

15131130-5, 15131100-6,
15131120-2, 15131134-3,
15131135-0, 15131230-6,
15131600-1

Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony 4 listopada 2019 r. godz. 10:00 więcej 
9/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15811100–7, 15811400–0, 15812100–4, 15811200–8,  15812200–5 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich  do Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r. Przetarg nieograniczony

25 października 2019 r.
godz. 10:00

więcej 
8/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 09310000-5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach  Przetarg nieograniczony 31 lipca
2019 r. godz. 10:00
więcej 
6/ZP/2019 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 71247000-1 Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej SP w Katowicach"  Przetarg nieograniczony 19 sierpnia
2019 r. godz. 9:00
więcej 
7/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 09310000-5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach  Przetarg nieograniczony 15 lipca
2019 r. godz. 12:00
więcej 
5/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45111300-1, 45320000-6, 45410000-4, 45432210-9, 45262321-7, 45431100-8, 45442100-8, 45450000-6, 45000000-7,452621100-2, 45262110-5, 45111300-1, 45261320-3, 45260000-7, 45223821-7, 45223810-7, 45442200-9, 45443000-4, 45452000-0, 45453100-8, 45260000-7, 45233000-9, 45233222-1  Roboty budowlane dla nw. zadań remontowych pn.:
1) "Remont elewacji
i balkonów w budynku „W”  Szkoły Policji w Katowicach",
2)  "Remont elewacji  budynku „A” Szkoły Policji

w Katowicach",
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 18 lipca
2019 r. godz. 10:00
więcej
4/ZP/2019
 
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

45000000-7, 45111100-9,
45111300-1, 45261210-9,
45262500-6, 45312310-3,
45320000-6, 45332400-7,
45400000-1, 45410000-4,
45450000-6,

Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu oraz pomieszczeń budynku "R" (garaże) Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 17 lipca
2019 r. godz. 10:00
więcej
3/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 39141100-3 Dostawa i montaż regałów przemysłowych
do budynku magazynowego
w Szkole Policji
w  Katowicach 
 
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 2 lipca
2019 r. godz. 10:00
więcej
2/ZP/2019 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45111300-1, 45320000-6, 45410000-4, 45432210-9, 45262321-7, 45431100-8, 45442100-8, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji
i balkonów
w budynku "W" Szkoły Policji
w Katowicach 
Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 7 maja
2019 r. godz. 10:00
więcej
1/ZP/2019 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 45216100-5, 45110000-1, 45330000-9,45331200-8,
45310000-3
Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

5 kwietnia 
2019 r. godz. 10:00
 

więcej
15/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15412100-0,15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3, 15831200-4, 15872000-1, 15872100-2,15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5,   Dostawy produktów spożywczych różnych oraz przypraw do  Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony 20 listopada 2018 r. godz. 10:00 więcej
14/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 15313000-5, 158512220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8,15131310-1, 15131000-5, 15241500-4, 15243000-3, 15241400-3, 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6 Dostawy produktów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do  Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony 20 listopada 2018 r. godz. 10:00 więcej
13/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 03221110-0, 03221113-1, 03221111-7, 03221112-4, 03221410-3, 03221000-6, 15331133-8, 03221210-1, 15331142-4, 15331000-7,03212100-1, 03221270-9, 03221420-6, 03221230-7, 03221320-5, 03221240-0,03221260-6, 03221250-3, 03222321-9, 03222322-6, 03222330-5, 03222340-8, 03221200-8, 03222210-8, 03222240-7, 03222220-1, 03222111-4, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2 Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do  Szkoły Policji w Katowicach. w 2019 r. Przetarg nieograniczony 9 listopada 2018 r. godz. 10:00 więcej
12/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15512200-2, 15512000-2, 15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6, 15542200-1, 15551320-4, 15551310-1, 15500000-3 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony

31 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
11/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15111100-9, 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15412100-0 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego, wieprzowego i słoniny do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony

31 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
9/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15131130-5, 15131100-6, 15131120-2, 15131134-3, 15131135-0, 15131230-6, 15131600-1 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych - flaków do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r. Przetarg nieograniczony

22 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
8/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15811100–7, 15811400–0, 15812100–4, 15811200–8, 15811400–0, 15812200–5

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich  do Szkoły Policji w Katowicach w 2019 r.

Przetarg nieograniczony

18 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
10/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45111200-0, 45232140-5, 45233260-9 Roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w rejonie budynku "H" Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony

19 października 2018 r.

godz. 10:00

więcej
7/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 71320000-7, 45110000-1, 45100000-8, 45340000-2, 45200000-9, 45330000-9 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i przebudowie zespołu sportowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

19 października 2018 r.

godz. 12:00

więcej
6/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie zaplecza w  budynku „H-1”  Szkoły Policji w Katowicach. Przetarg nieograniczony 26 września 2018 r. godz. 10:00 więcej
5/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie zaplecza w  budynku „H-1”  Szkoły Policji w Katowicach. Przetarg nieograniczony 7 września 2018 r. godz. 10:00 więcej
4/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45111200-0, 45232140-5, 45233260-9 Roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w rejonie budynku "H" Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony 31 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 więcej
3/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45332400-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie zaplecza w  budynku „H-1”  Szkoły Policji w Katowicach. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 21 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 więcej
2/ZP/2018 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 45111200-0, 45232140-5, 45233260-9 Roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w rejonie budynku "H" Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 9 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 więcej
1/ZP/2018 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

45216100-5, 45110000-1, 45330000-9,45331200-8,
45310000-3

Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 20 września 2018 r. godz. 10:00 więcej
16/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 71320000-7, 45111200-0, 45213221-8 Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku magazynowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony 7 lutego 2018 r. godz. 10:00 więcej
17/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15313000-5, 15851220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci  przetworów warzywnych i owocowych oraz artykułów mrożonych  do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 4 stycznia 2018 r. godz. 10:00 więcej
15/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 15412100-0, 15421000-5, 15842220-0, 15842300-5, 15841000-5, 15862000-8, 15863200-7, 15851100-9, 15871110-8, 15871250-1, 15871260-4, 15871273-8, 15612100-2, 03142100-9, 15332419-4, 03211900-2, 15871230-5, 15890000-3, 03142500-3, 15831200-4, 15872000-1, 15872100-2, 15871270-7, 15872300-4, 15872200-3, 14430000-4, 15891500-5 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci  produktów spożywczych różnych oraz przypraw do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 27.11.2017r. godz. 10:00 więcej
14/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 16730000-1 Dostawa ciągnika rolniczego do Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony 21.11.2017r. godz. 10:00 więcej
13/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 15313000-5, 15851220-6, 15331170-9, 15311100-2, 15332400-8, 15131310-1, 15131000-5, 15241500-4, 15243000-3, 15241400-3, 15241200-1, 15234000-7, 15220000-6 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, konserw drobiowych, rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 20.11.2017r. godz. 10:00 więcej
12/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 03221110-0, 03221113-1, 03221111-7, 03221112-4, 03221410-3, 03221000-6, 15331133-8, 03221210-1, 15331142-4, 15331000-7,03212100-1, 03221270-9, 03221420-6, 03221230-7, 03221320-5, 03221240-0,03221260-6, 03221250-3, 03222321-9, 03222322-6, 03222330-5, 03222340-8, 03221200-8, 03222210-8, 03222240-7, 03222220-1, 03222111-4, 15331500-2, 15331462-3, 15331470-2, 15331463-0, 15331464-7, 15331427-6, 15332290-3, 15332230-5, 15331428-3, 15331136-9, 15331480-5, 15332400-8, 15331135-2 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 9.11.2017 r. godz. 10:00 więcej
11/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 15512200-2, 15512000-2, 15511700-0, 15530000-2, 15544000-3, 15542100-0, 15543000-6, 15542200-1, 15551320-4, 15551310-1, 15500000-3 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony 7.11.2017 r. godz. 10:00 więcej
10/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

CPV:15131130-5, 15131100-6, 15131120-2, 15131134-3, 15131135-0, 15131230-6,15131600-1

 

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych-flaków do Szkoły Policji w Katowicach w 2018r.

Przetarg nieograniczony

2.11.2017r.

godz. 10:00

więcej
8/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 15111100-9, 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15412100-0 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego, wieprzowego i słoniny do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r. Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną

19.10.2017r.

godz. 10:00

więcej

7/ZP/2017

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

CPV 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812200-5  

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.

Przetarg nieograniczony  

13.10.2017r. godz. 10:00 więcej
6/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 71240000-2 Usługa polegająca na aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa osi strzeleckich "A” i „B” policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach. Zamówienie z wolnej ręki   więcej
5/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV 45316100-6, CPV 45311000-0 Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn.Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach przetarg nieograniczony 24.08.2017 godz.10:00 więcej
3/ZP/2017   CPV-55120000-7, CPV55300000-3 "Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji" w celu organizacji konferencji przez Szkołę Policji w Katowicach usługi społeczne 21.07.2017 godz.10.00 więcej
4/ZP/2017 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP CPV-45316100-6 CPV-45311000-0 Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn." Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach" przetarg nieograniczony 18.07.2017r. godz. 10:00 więcej
2/ZP/2017 jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy CPV 41.11.00.00-3, 90.48.00.00-5 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Szkoły Policji w Katowicach Zamówienie z wolnej ręki 28.06.2017 więcej
1/ZP/2017 powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp CPV-09310000-5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przetarg nieograniczony 11.04.2017r. godz. 9:00 więcej

 

 

Powrót na górę strony